top of page

การท่องเที่ยวในแบบของฉัน

การที่ผมเติบโตมาในประเทศกรุงเทพ ใช้ชีวิตวัยรุ่นที่สิงคโปร์ เรียนจบก็ได้กลับมาทำงานที่บางกอกแต่ชีวิตเหมือนละครได้กลับมาทำงานที่สิงคโปร์อีกครั้ง ทั้งชีวิตถูกแวดล้อมด้วยเมืองใหญ่ทำให้การใฝ่หาออกไปเห็นธรรมชาติที่ยิ่งใหญ่จึงเป็นเรื่องที่เติมเต็มให้ตัวเอง

ความสนุกในการไปในที่ต่างๆของผมคือการได้ถ่ายภาพกดชัตเตอร์ด้วยนิ้วชื้ข้างขวาของผมเอง (บ้างก็นิ้วกลางเวลากินขนมแล้วไม่มีกระดาษเช็ดมือ) พอได้มาดูภาพในคอมหลังจากกลับมาจากเที่ยวแล้วมันทำให้รู้สึกภูมิใจและผลักดันให้วางแผนออกไปเที่ยวในครั้งต่อๆไป

คำว่า No People Travel Photo มันก็แค่เป็นความรู้สึกที่ผมไม่คิดว่ามันจำเป็นว่าต้องมีรูปของเราหน้าสลอนในภาพที่เราต้องการสื่อถึงความสวยงามของที่ที่เรากำลังอยู่ในตอนนั้น

Travel Blog ของผมหวังว่ามันจะเป็นสถานที่สร้างแรงบันดาลใจในการออกไปท่องเที่ยวของคนที่รัก Outdoor Photography เหมือนๆกัน

Contact me

Thanks for submitting!

My Photo.jpg
bottom of page